Facebook
Placówka przy ul. Zamienieckiej i Nubijskiej

Diagnozy

Czas trwania

Cena

Diagnoza integracji sensorycznej 3 x 60 min (3 spotkania) 300 zł
Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim 3 x 60 min 430 zł
Diagnoza logopedyczna 60 min 120 zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min 140 zł
Diagnoza psychologiczna 2-3 spotkanie z wydaniem opinii 250/300 zł
Diagnoza fizjoterapeutyczna 50 min 120 zł
Ocena rozwoju ruchowego wg NDT - Bobath plus instruktaż pielęgnacyjny dla Rodziców 60 min 150 złKonsultacje

Czas trwania

Cena

Konsultacja psychologiczna dorosłych 60 min 120 zł
Konsultacja psychologiczna dzieci 60 min 120 zł
Konsultacja terapii ręki 60 min 120 zł
Konsultacja z rozwoju procesów sensorycznych 60 min 150 zł
Konsultacja kwalifikująca za zajęcia TUS 60 min 150 zł
Konsultacja w kierunku dysleksji, dysgrafii, trudności w czytaniu 60 min 150 złTerapie

Czas trwania

Cena

Terapia integracji sensorycznej (od poniedziałku do piątku) 50 min 85 zł
Terapia integracji sensorycznej w soboty 50 min 90 zł
Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim 50 min 120 zł
Terapia logopedyczna 30 min 55 zł
Terapia logopedyczna 50 min 80 zł
Terapia neurologopedyczna 50 min 90 zł
Terapia dysleksji, dysgrafii, trudności w czytaniu 50 min 90 zł
Terapia psychologiczna 60 min 90 zł
Terapia ręki 50 min 85 zł
Rehabilitacja 50 min 90 zł
Rehabilitacja NDT - Bobath 50 min 90 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjne dla dzieci 50 min 85 zł
Warsztaty - zajęcia jednoosobowe 50 min 90 zł
Warsztaty grupowe 50 min 55 zł osoba
Trening umiejętności społecznych - zajęcia grupowe 50 min  55 zł osoba
Trening umiejętności społecznych - zajęcia indywidualne 50 min  90 złNeuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Cena

Diagnoza 250 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 270 zł
Diagnoza 250 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 260 zł
Diagnoza 250 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 250 zł

Opłaty za każdy z etapów terapii rodzice wnoszą bezpośrednio na konto Administratora Platformy APD-MEDICAL podane na raporcie z badania diagnostycznego, podając numer diagnozy dziecka.
TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN - IAS

Cena

Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
- badanie jednouszne (lewe, prawe ucho )
- badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
280 zł
Diagnoza uproszczona 170 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD

Płyta na okres 4 - 6 tyg
Płyta na okres 8 - 10 - 12 tyg

 

 

160 zł 
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
150 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 110 złDOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENORYCZNEJ

Cena

Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
- badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
- badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
180 zł
Diagnoza uproszczona 110 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena (Shönberg – Niemcy) przygotowywana jest indywidualna płyta CD

Płyta na okres 4 - 6 tyg
Płyta na okres 8 - 10 - 12 tyg 

 

 

160 zł 
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
110 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Diagnoza kontrolna uproszczona
80 zł


Badanie testem PEP-R E. Schoplera

Cena

Badanie testem PEP-R E. Schoplera
- cena zawiera wykonanie badania - 250 zł
- sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii - 200 zł
450 zł

Placówka przy ul. Czapli 63

Diagnozy

Czas trwania

Cena

Diagnoza integracji sensorycznej 3 x 60 min (3 spotkania) 330 zł
Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim 3 x 60 min 430 zł
Diagnoza logopedyczna 60 min 120 zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min 140 zł
Diagnoza psychologiczna 2-3 spotkania z wydaniem opinii 250-300 zł
Diagnoza fizjoterapeutyczna 50 min 120 zł
Ocena rozwoju ruchowego wg NDT - Bobath plus instruktaż pielęgnacyjny dla Rodziców 60 min 150 złKonsultacje

Czas trwania

Cena

Konsultacja psychologiczna dorosłych 60 min 140 zł
Konsultacja psychologiczna dzieci 60 min 140 zł
Konsultacja terapii ręki 60 min 120 zł
Konsultacja z rozwoju procesów sensorycznych 60 min 150 zł
Konsultacja kwalifikująca za zajęcia TUS 60 min 150 zł
Konsultacja w kierunku dysleksji, dysgrafii, trudności w czytaniu 60 min 150 złTerapie

Czas trwania

Cena

Terapia integracji sensorycznej raz w tygodniu 50 min 90 zł
Terapia integracji sensorycznej dwa razy w tygodniu 50 min 85 zł
Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim 50 min 120 zł
Terapia logopedyczna 30 min 55 zł
Terapia logopedyczna 50 min 80 zł
Terapia neurologopedyczna 50 min 90 zł
Terapia dysleksji, dysgrafii, trudności w czytaniu 50 min 90 zł
Terapia psychologiczna 60 min 90 zł
Terapia ręki 50 min 90 zł
Rehabilitacja 50 min 90 zł
Rehabilitacja NDT - Bobath 50 min 90 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjne dla dzieci 50 min 85 zł
Warsztaty - zajęcia jednoosobowe 50 min 90 zł
Warsztaty grupowe 50 min 55 zł osoba
Trening umiejętności społecznych - zajęcia grupowe 50 min  55 zł osoba
Trening umiejętności społecznych - zajęcia indywidualne 50 min  90 złNeuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Cena

Diagnoza 250 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 270 zł
Diagnoza 250 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 260 zł
Diagnoza 250 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 250 zł

Opłaty za każdy z etapów terapii rodzice wnoszą bezpośrednio na konto Administratora Platformy APD-MEDICAL podane na raporcie z badania diagnostycznego, podając numer diagnozy dziecka.
TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN - IAS

Cena

Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
- badanie jednouszne (lewe, prawe ucho )
- badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
280 zł
Diagnoza uproszczona 170 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD

Płyta na okres 4 - 6 tyg
Płyta na okres 8 - 10 - 12 tyg

 

 

160 zł 
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
150 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 110 złDOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENORYCZNEJ

Cena

Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
- badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
- badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
180 zł
Diagnoza uproszczona 110 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena (Shönberg – Niemcy) przygotowywana jest indywidualna płyta CD

Płyta na okres 4 - 6 tyg
Płyta na okres 8 - 10 - 12 tyg 

 

 

160 zł 
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
110 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Diagnoza kontrolna uproszczona
80 zł


Badanie testem PEP-R E. Schoplera

Cena

Badanie testem PEP-R E. Schoplera
- cena zawiera wykonanie badania - 250 zł
- sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii - 200 zł
450 zł