Facebook

mgr Daria Sędłak

mgr pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) (Studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Edukacja Wczesnoszkolna)

Ukończone kursy i szkolenia:

"Terapia ręki"
(organizator: a Centrum, Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie)

"Przedszkolne zabawy w teatr"
(organizator: WCIES)

"Podstawowe informacje na temat autyzmu"
(organizator:WCIES)

"Fonologiczne podstawy nauki języka"
(organizator: WCIES)

"Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji"
(organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa)

"Trening pamięci ucznia z deficytami rozwojowymi-ćwiczenia wspomagające pamięć i koncentrację uwagi".
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

"Bawmy się".
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

"Wykorzystanie mnemotechnik do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i szkoleń)

"Nauczanie kierowane jako system zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńczych wobec uczniów z uszkodzeniami mózgu i ich rodzin".
(organizator: Warszawskie Centrum innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

"Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat".
(organizator: CTP Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej)

"Kurs podstawowy Weroniki Scherborne"
(organizator: Integracyjne Centrum Treningowe, Bielsko-Biała)

KWALIFIKACJE:

· Wychowawca w placówkach dzieci i młodzieży, certyfikat wydany przez ODN Edukator w Warszawie;
· Trener twórczości, zaświadczenie wydane przez FWiRK w Otwocku;
· Uczestnik szkolenia „Afryka dla najmłodszych” zorganizowanego przez Fundację Edukacji Międzykulturowej, a obecnie prowadząca zajęcia.