Facebook

mgr Monika Bartnik


Fizjoterapeuta
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Terapeuta Integracji Sensorycznej  
(Centrum Terapii Behawioralnej, Beata Ignaczewska) 

Doradca Noszenia ClauWi  
(Szkoła Noszenia ClauWi, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu) 

Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

Ukończone kursy i szkolenia:  

Kurs masażu klasycznego o profilu rozszerzonym  
(organizator: CS Heros)

Kurs kinezjotaping podstawowy  
(organizator: Reha+) 

Kurs PNF podstawowy  
(organizator: Reha+) 

Szkolenie „Ocena Neurorozwojowa Dziecka – wczesna interwencja”  
(organizator: Centrum Rehabilitacji Kinezio) 

Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy”  
(organizator: Reha+) 

Warsztaty „Rozwój niemowlęcia – prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka – program wczesnej terapii i stymulacji psychoruchowej w oparciu o neurofizjologię rozwoju”  
(organizator: Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej, Renata Borowiecka) 

Kurs „PNF w pediatrii”  
(organizator: Reha+) 

Kurs podstawowy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne  
(organizator: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu) 

Kurs podstawowy holenderskiej szkoły Masażu Shantali Special Care  
(organizator: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu)

Warsztaty „Terapia traktu ustno-twarzowego u dzieci”  
(organizator: Fundacja „Chcieć to spróbować”) 

 

Konferencje:  

„Fizjoterapia w  pediatrii”
(organizator: Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Szczecin) 

„Wczesna interwencja – moda czy konieczność?”  
(organizator: Fundacja „O każde dziecko”, Krynica Zdrój) 

II Konferencja „Forum Praktyków - Skoliozy”  
(organizator: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa) 

III Konferencja „Forum Praktyków - Skoliozy”
(organizator: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa)

Konferencja „Pediatria jakiej nie znacie 2014”  
(organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)

IV Konferencja „Forum Praktyków - Skoliozy”
(organizator: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa)