Facebook

Zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjne dla dzieciDzieciństwo jest ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju człowieka. Odpowiednie rozpoznanie i kompensowanie braków dziecka jest niezwykle istotne do nabywania podstawowych umiejętności, w tym także do dalszej edukacji. Zajęcia ogólnorozwojowe skierowane są przede wszystkim do dzieci mających problemy edukacyjne w sferach: społeczno-emocjonalnej, poznawczej czy ruchowej lub zdefiniowanych jako zaburzenia rozwoju. Proponowane zajęcia służą:

- doskonaleniu myślenia logicznego (Dziecięca matematyka)
- usprawnianiu procesu zapamiętywania
- usprawnieniu koordynacji wzrokowo-ruchowej (Metoda Dobrego Startu)
- opanowywaniu podstaw nauki o języku (Glottodydaktyka)
- doskonaleniu koncentracji (w tym także słuchowej)
- rozwijaniu twórczego myślenia (Trening Twórczości)
- nabywaniu kompetencji społecznych 
- usprawnieniu małej i dużej motoryki (także przez elementy Arteterapii)
- doskonaleniu pracy ręki (terapia ręki)

Serdecznie zapraszam do współpracy,
mgr Daria Sędłak